ساختمان سازی و زلزله

چون کشور ما بر روی کمربند زلزله قرار دارد و دائما زلزله های کوچک و بزرگ فراوانی در آن اتقاق
می افتد لذا دولت استاندارد هايی را برای ساختمان سازی معين کرده که عمل به آن می تواند
به مقدار فراوانی از خسارت های ناشی از زلزله بکاهد. مواردی از اين استاندارد ها در زير اشاره
می شود:
- ساختمان ها بايد مستطيل شکل بوده و از نظر سازه ای در پلان و ارتفاع متقارن باشند.
- هرگز پلکان در ساختمان های چند طبقه در يک طرف قرار نگيرد.
- هرگز پارکينک در يک طرف و بخش های ديگر ساختمان در طرف ديگر قرار نگيرند.
- از ساختن بازشو های بزرگ(در)که به بالکن ختم می شود خودداری شود.
- پی ساختمان نبايد هم درزمين سخت و هم در زمين نرم باشد.
- پی ها بايد مسلح و به طور پيوسته به يکديگر ملحق شوند.
- ملات به کار رفته در استحکام ساختمان موثر است.
- در مناطق زلزله خيز ديوار ها در تمامی گوشه ها بايد مسلح باشند.
- طراحی ساختمان متوسط به شکل U و L بايد به گونه ای باشد که L به دوقسمت و U به سه
قسمت مجزا تقسيم شود.
- لوله ها در زير خاک انعطاف پذير بوده و يا حداقل از اتصال انعطاف پذير برخوردار باشند.

   + سید مجید میر کاظمیان - ٦:۳٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۱

توصيه های ايمنی هنگام وقوع زلزله

در هنگام وقوع زلزله به موارد زير توجه و عمل کنيد:
- آرامش خود را حفظ کنید و ديگران را نيز به آرامش دعوت کنيد.
- بيشتر از حفظ اشياء قيمتی به فکر نجات خود باشيد.
- از پنجره ها و درهای شيشه ای دور شويد.
- از قفسه های کتاب و اشيائی که احتمال سقوط دارند فاصله بگيريد.
- از ايستادن زير آويزها و لوسترها خودداری کنيد.
- در زير ميز کار ، تخت خواب و يا چهارچوب محکم پناه بگيريد.
- اگر در سالن های عمومی يا راهرو هستيد در جای خود بمانيد ودر حالت نشسته از سر خود
محافظت نماييد.
- از هجوم بردن به طرف درهای خروجی خودداری کرده و در صورت لزوم از خروجی های اضطراری استفاده نماييد.
- اگر در آسانسور هستيد در اولين طبقه ممکن خارج شويد.
- چنانچه در محوطه باز هستيد از نزديک شدن به ساختمان های بلند، ديوارها، تيرهای برق،
و ديگر اشيائی که امکان فروريختن آنها وجود دارد اجتناب کنيد.

   + سید مجید میر کاظمیان - ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۱

وسايل ضروری در هنگام وقوع زلزله

همان طور که قبلا ذکر شد ما هر لحظه بايد منتظر زلزله باشيم چرا که زلزله قابل پيش بينی
نيست . پس يک فرد عاقل قبل از وقوع زلزله خود را برایمواجهه شدن با آن آماده می کند.
برای اين کار وسايل ضروری را در دسترس قرار می دهد. اين وسايل عبارتند از :
۱-مواد خوراکی فاسد نشدنی (مثل کنسرو ،بيسکويت، قند، نبات، نمک، خشکبار)
۲- آب خوراکی
۳-وسائل امدادی (بيل و کلنگ کوچک، پيچ گوشتی، راديو و باطری، کبريت و فندک، سوت،
شمع، چراغ قوه با باطری اضافه، کپسول آتش نشانی، آچار فرانسه، انبر دست،
چند متر طناب محکم)
۴-وسائل بهداشتی( حوله، دستمال کاغذی، صابون، محلول پاک کننده، کيسه پلاستيکی)
۵-وسائل کمک های اوليه(باند و گاز استريل، داروی ضد عفونی، قيچی، چسب و نوار های
زخم بندی، الکل سفيد، قطره استريل چشم و گوش، دارو های مسکن)
۶-پوشاک(لباس گرم ، دستکش ، کفش های محکم)
۷-کاغذ و قلم ، مقداری پول ،چند تخته پتو ، نقشه شهر

   + سید مجید میر کاظمیان - ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۱

شدت زمينلرزه

شدت زمينلرزه عبارت است از خرابی که يک زمينلرزه معين در نقطه ای معين ايجاد می کند .
بنابراين شدت يک زمينلرزه در نقاط مختلف تفاوت می کند.معمولا هر چه فاصله يک محل از
مرکز زمينلرزه بيشتر باشد شدت زمينلرزه در آن نقطه کمتر است .
شدت يک زمينلرزه بر اساس مشاهده و تخمين ميزان خرابی و از روی مقياسی به نام مقياس
مرکالی(mercalli scale) مشخص می شود .
مقياس مرکالیاولين بار توسط شخصی به نام مرکالیکه يک لرزه شناس ايتاليايی بود در سال۱۹۰۲ابداء شد.اين مقياس شدت که دارای ۱۲ درجه برای انواع زلزله ها(از ضعیف تا قوی)
بود با کمیتغییرات و تصحییحات به صورت زیر بیان شد:
۱-زمینلرزه احساس نمی شود، مگر توسط لرزه نگار های حساس.
۲-زمینلرزه توسط افراد در حال استراحت و در طبقات بالای ساختمان ها حس می شود و برخی اشیاء آویزان ممکن است نوسان کنند.
۳-زمینلرزه در فضایباز کاملا احساس می شود.
۴- در فضای بسته و در طی روز توسط افراد زیادی حس می شود.
۵- زمینلرزه توسط هر فردی قابل احساس است . بسیاری از خواب بیدار میشوند.
۶- بسیاری از مردم در اثر احساس زمینلرزه وحشتزده به فضای باز پناه می آورند.
۷-خسارت قابل ملاحظه ای به ساختمان هایخشتی وگلی و بد طراحیشده وارد می شود.
۸- دیوار های ساختمان های ذکر شده در بالا فرو می ریزد .سطح آب چاه ها بالا می آید.
۹-ساختمان های خشت و گلی به کلی ویران می شوند .خسارات سنگین به دیگر ساختمان ها وارد می شود.
۱۰-خسارت های جدی به سد ها ومخازن وارد می شود.بسیاریاز ساختمان ها از پی ویران می شوند.
۱۱-تنها ساختمان هایاستوار باقی میمانند. پل ها کاملا ویران میشوند. خطوط راه آهن
به شدت کج می شوند .
۱۲- فاجعه انسانی رخ میدهد و همه چیز نابود میشود .
یکی از محاسن مقیاس مرکالی این است که مردم عادی نیز با توجه به مشاهدات خود
می توانند شدت زمینلرزه را با کمک این مقیاس تعیین کنند.

   + سید مجید میر کاظمیان - ٧:۳٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸۱

اصطلاحات زلزله

در مورد هر زمينلرزه اصطلاحاتی وجود دارد که مشخصات زلزله بر مبنای آنها بيان می گردند:
۱- کانون زلزله:نقطه ای واقعی در درون زمين است که محل آزاد شدن انرژی و وقوع زلزله است .
۲- مرکز سطحی : نقطه ای روی سطح زمين است که مستقيما بر روی کانون وجود دارد و معمولا دچار بيشترين خسارات در هنگام وقوع زلزله می شود.
۳- شدت زلزله:ميزان خرابی که يک زلزله در يک محل معين ايجاد می کند و معمولا با دور شدن
از مرکز سطحی از شدت زلزله کاسته می شود.
۴-بزرگی زلزله:ميزان انرژی که در هنگام وقوع زلزله آزاد شده را مشخص می کند .بر حسب
مقياس ريشتر بيان می گردد.

   + سید مجید میر کاظمیان - ٧:٢٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸۱

پيش بينی زلزله

حتما در مورد پيش بينی زلزله توسط رمال ها و پيشگو ها زياد شنيده ايد. هر چند وقت يکبار
شايعاتی در مورد وقوع زلزله در آينده ای بسيار نزديک در جامعه رواج می يابد ومردم را دچار
ترس و سردرگمی و مسئولان را دچار زحمت مي کند.
حقيقت امر اين است که زلزله غير قابل پيش بينی است يا حداقل تا امروز بشر با اين همه
پيشرفت هنوز نتوانسته که زلزله را پيش بينی کند.البته با تکيه بر فن‌آوری واختراع و ابداع
دستگاه ها و روش های نو بشر توانسته است زلزله را چند لحظه قبل از وقوع حدث بزند.
که البته همان چند لحظه به مقدار قابل ملاحظه ای از تلفات می کاهد. چرا که با قطع برق
سراسری و گاز و آب قبل از وقوع زلزله ازمقدار تلفات کاسته خواهد شد.

   + سید مجید میر کاظمیان - ٤:٠۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۱

گسل و زلزله

گسل ها شکستگی هايی در پوسته زمين هستند که سنگهای دو طرف آنها جابجا شده اند.
به عبارت ديگر گسل شکستگی همراه با جابجايی است.پوسته زمين در امتداد اين گسل ها
ضعيف تر است پس انرژی های درونی زمين از اين نقاط ضعيف خارج می شوند و باعث ايجاد
زلزله می شوند.برخی از گسل ها از نظر ايجاد زلزله (لرزه خيزی) بسيار فعال اند.مانند گسل
سن آندرياس در کاليفرنيا که باعث ايجاد زلزله مهيب لس آنجلس شد.اما برخی از گسل ها
فعاليت کمتری دارند.بسته به ميزان اين فعاليت ها فاصله مجازی که برای ساخت و ساز در
حاشيه اين گسل ها بايد رعايت شود متفاوت است (از۵۰۰متر تا۳۰۰۰ متر).
شناخت گسل ها ومطالعه درباره آنها و اندازه گيري ميزان حرکت آنها کمک بسياری در شناخت
زلزله و جلوگيری از تلفات آن مي کند.
در تهران حدود ۱۱۰ گسل شناخته شده که۳ تای آنها مهم تر از بقيه هستند وعبارتند از :
۱-گسل شمال تهران
۲-گسل مشا فشم
۳-گسل شهر ری
فعاليت هر يک از اين گسل ها مي تواند باعث يک فاجعه انساني در تاريخ بشر شود.
حال با خود فکر کنيد کدام انسان عاقلی حاضر به ماندن در اين شهر می باشد . ام يک
انسان با اطلاع کافی از زلزله وتبعات آن با اين موضوع نيز کنار خواهد آمد.
بعدا راجع به زلزله و پيش بينی آن خواهم نوشت.
پس تا بعد.

   + سید مجید میر کاظمیان - ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸۱

چگونگی ايجاد زلزله

زلزله در اثر آزاد شدن ناگهانی انرژی نهفته شده در داخل زمين ازطريق درزها وشکاف هايی که ازاعماق زمين تا سطح آن وجود دارند وگسل ناميده مي شوند بوجود مي آيد.
دراثر آزاد شدن اين انرژی (چگونگی ايجاد انرژی را بعدا توضيح مي دهم) وايجاد امواجی در سنگ های پوسته زمين اين انرژی به سطح مي رسد. درسطح زمين جابجايی هايی رخ
می دهد .اين جابجايی ها رازلزله مي گويند.در آينده در مورد زلزله وگسل و انرژی درونی زمين
بيشتر می نويسم.

   + سید مجید میر کاظمیان - ۳:٢٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸۱

تهران و زلزله

آيا ميدانيد که هر ۱۵۰ سال يک بار در تهران يک زلزله بزرگ اتفاق می افتد وهم اکنون از آخرين
زلزله بزرگ تهران ۱۷۰ سال گذشته است . پس ما بايد خودمان را برای استقبال از يک زلزله بزرگ آماده کنيم. ولی چطوری؟ پس منتظر نوشته های بعدی باشيد.

   + سید مجید میر کاظمیان - ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۱

زمين

زمين
کره ای که ما برروی آن زندگی می کنيم يک سياره پوياست.اتفاقاتی که هر روز در درون زمين
مي افتد باور نکردنی به نظر مي آيد درحالي که در سطح آن سکون و آرامش برقرار است.!

   + سید مجید میر کاظمیان - ٩:٠٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۱

سلامی چو بوی خوش آشنايی

سلام دوستان
هرچی سوال در باره زمين داريد جواب ميدهم.

   + سید مجید میر کاظمیان - ٩:٥٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۱