تهران و زلزله

آيا ميدانيد که هر ۱۵۰ سال يک بار در تهران يک زلزله بزرگ اتفاق می افتد وهم اکنون از آخرين
زلزله بزرگ تهران ۱۷۰ سال گذشته است . پس ما بايد خودمان را برای استقبال از يک زلزله بزرگ آماده کنيم. ولی چطوری؟ پس منتظر نوشته های بعدی باشيد.

   + سید مجید میر کاظمیان - ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۱