انواع سنگ ها

سنگ ها اجسام طبيعي اي هستند كه از مجموعه يك يا چند كاني تشكيل شده اند. سنگ هاي موجود در زمين را به سه دسته تقسيم مي كنند:
۱- سنگ هاي آذرين: اين نام به سنگ هايي اطلاق مي شود كه از انجماد ماگما و يا سرد شدن يك سيال داغ ايجاد شده باشند.
۲- سنگ هاي رسوبي: اين سنگ ها در نتيجه رسوب موادي كه از قسمت هاي مختلف زمين، مثل كوه ها، حاصل شده توليد مي شوند.
۴- سنگ هاي دگرگوني: اگر سنگ هاي رسوبي ويا آذرين تحت تاثير يك يا چند عامل فشار، دما و محلول هاي گرمايي قرار گيرند، به سنگ هاي دگرگوني تبديل مي شوند.
لازم به توضيح است كه حدود ۷۵ درصد سنگ هاي پوسته را سنگ هاي رسوبي و ۲۵ درصد بقيه را سنگ هاي آذرين و دگرگوني تشكيل مي دهند. البته هر چه عمق بيشتر شود اين درصد به نفع سنگ هاي آذرين تغيير مي كند.

   + سید مجید میر کاظمیان - ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٢