بم شهر غم

واقعا چه توجيهي داريم؟
طبس , بوئين زهرا , قائنات , رودبار , آوج و حالا بم...
آيا از بين رفتن انسان ها برايمان مهم نيست ؟ از خواب عميق كي برمي خيزيم؟ جواب بازماندگان را چگونه بدهيم؟ اين همه خسارت چگونه جبران مي شود ؟ اصلا قابل جبران هست ؟
آئين نامه ۲۸۰۰و صد ها امثال آن به جز صرف وقت كارشناسان ارزش ديگري داشته اند؟! درحقيقت با بي توجهي به ساخت و ساز در شهر ها مسئولان سند قتل شهروندان را به دستشان مي دهند.
آيا شهر بم بايد با يك زلزله ۳/۶ ريشتري اينگونه نابود شود؟ و حتي بيمارستان هاي شهر هم سالم نماند؟ در همين چند روز اخير زلزله اي با همين شدت در يكي از شهر هاي امريكا هيچ خسارتي را به بار نياورده است. آيا حادثه رودبار زمان بيداري نبود؟ آوج چطور ؟ آيا حالا بيدار شده ايم ؟ يا بايد فاجعه تهران كه مي تواند عظيم ترين تراژدي انساني در طول تاريخ باشد ما را بيدار كند. زماني كه ديگر دير شده است...>

   + سید مجید میر کاظمیان - ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۸ دی ۱۳۸٢