زمين لرزه های شهر بم

شهر بم در استان كرمان و در طول جغرافيايي ۴۲ ۲۱ ۵۸ و عرض جغرافيايي ۲۷ ۵ ۲۹ قرار دارد. اختلاف ساعت بم با تهران ۲۷دقيقه و ۲۵ ثانيه بوده و ارتفاع مركز شهر از سطح درياي آزاد ۱۰۵۰متر است.
گسل بم كه يك گسل راستالغز راستگرد با مولفه معكوس است علت اصلي زلزله بم حدث زده مي شود . اين گسل شاخه اي از گسل بزرگ نايبند است كه جابجايي ۳ متري و زلزله هاي بم تا قبل از زلزله اخير نشانه هايي از فعال بودن آن است.
بر خلاف برخي اظهار نظرها كه شهر بم را فاقد لرزه خيزي عمده تا هزار سال عنوان كرده اند بر اساس شواهد دستگاهي و تاريخي شهر بم بارها لرزش و ويراني داشته است و آخرين زلزله در اين شهر به ۳۳ سال قبل بر مي گردد.
اولين زلزله ثبت شده در شهر بم در روز چهارشنبه ۱۶ تير ماه سال ۱۳۲۷ در ساعت ۱۴: ۵۳: ۱ و با قدرت ۷/۵ ريشتر اتفاق افتاد و خسارات فراوان جاني و مالي به همراه داشت.
در سال ۱۳۳۵و در روز جمعه ۱ تير و در ساعت ۲۷: ۱۸: ۲ به قدرت ۵/۴ ريشتر بوقوع پيوست و اگرچه خسارات كمي به بار آورد ولي بر ويرانه هاي زمين لرزه قبلي افزود.
در سال ۱۳۴۲ در ساعت ۰۰: ۰۲: ۱۷ روز چهارشنبه ۲۴ مهر زلزله اي با قدرت ۶/۴ ريشتر شهر بم را لرزاند ولي خسارات زيادي به بار نياورد . در آن زمان جمعيت شهر بم ۱۹ هزار نفر بود .
در سال ۱۳۴۳دو زلزله شهر بم را لرزاند. اولي در روز دوشنبه ۳۱ ارديبهشت و در ساعت ۴۱: ۰۷: ۶ با قدرت ۱/۵ ريشتر و دومي در ساعت ۴۱: ۱۸: ۱۸ روز دوشنبه ۱۹ مرداد با ۷/۴ ريشتر قدرت اتفاق افتادند.
در سال ۱۳۴۵ بر اساس سرشماري رسمي جمعيت شهر بم ۲۱۷۶۱ نفر عنوان شد. در همان سال و در روز چهارشنبه ۱۰ اسفند و در ساعت ۴۹: ۱۲: ۱۰ زلزله بار ديگر شهر بم را لرزاند.
در سال ۱۳۴۶ در روز جمعه ۸ ارديبهشت و در ساعت ۲۹: ۳۸: ۷ زلزله ديگري با قدرت ۹/۴ ريشتر اتفاق افتاد.
در سال ۱۳۴۸ سه زمين لرزه شهر را لرزاند. اولي در ساعت ۲۹: ۳۷: ۱۰ روز يكشنبه ۲۹ خرداد با ۸/۴ ريشتر ، دومي در ساعت ۰۳: ۴۰: ۱۹ روز ۱۵ اسفند با قدرت ۷/۴ و سومي در ساعت ۴: ۰۶: ۱۰ روز سه شنبه ۱۹ اسفند با قدرت ۷/۴ ريشتر اتفاق افتادند .
آخرين زمين لرزه ثبت شده در اين شهر در سال ۱۳۴۹ و در روز سه شنبه ۱۷ شهريور و ساعت ۰۷: ۴۵: ۱۲ با قدرت ۸/۴ ريشتر شهر را به لرزه در آورد .
حال اين سئوال مطرح است كه در چنين منطقه فعالي با چنين سابقه لرزه خيزي چگونه اجازه ساخت منازل متزلزل و ساخت ساختمان هاي غير مقاوم براي مراكز دولتي و بيمارستان ها داده شده است تا با وقوع يك زمين لرزه 8/6 ريشتري چنين فاجعه ملي را ايجاد كند . كمي بينديشيم .....


   + سید مجید میر کاظمیان - ٧:٠٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٢ دی ۱۳۸٢