کمربند های کوهستانی

كمربند هاي اصلي كوهستاني از زنجيره هايي بلند و كشيده به طول هزاران كيلومتر از رشته كوه ها تشكيل مي شوند. يك رشته كوه معمولا از كوه هاي نزديك به هم و موازي با يكديگر تشكيل مي شود كه از دگرشكلي شديد بخشي از پوسته و يا فعاليت گسترده آذرين بوجود آمده اند. واضح ترين جلوه از كمربند كوهزايي، كمربند كوهزايي آلپ – هيماليا است. اين كمربند از رشته كوه هاي متعددي تشكيل شده است و از كمربند هاي جوان كوهزايي به شمار مي رود. رشته كوه هاي اورال، آپالاش و اسكانديناوي از رشته كوه هاي قديمي هستند.
ديووي و برد (Dewey & Bird) در سال ۱۹۷۱اختصاصات زير را براي رشته كوه ها عنوان كردند:
۱- رشته كوه ها اشكال خطي ، كشيده و كماني هستند.
۲- رشته كوه ها داراي شكل دورني پيچيده مي باشند و راندگي و انتقال باعث شده تا سنگ هاي بسيار متفاوت در كنار يكديگر قرار گيرند، به طوريكه ارتباط اوليه آنها از بين رفته است.
۳- كوتاه شدگي لايه ها و پوسته در رشته كوه ها مشاهده مي شود.
۴- رشته كوه ها داراي الگو هاي نامتقارن دگرشكلي و دگرگوني هستند.
۵- كمربند هاي كوهزايي بيشتر از سنگ هاي رسوبي تشكيل شده اند و در جهت عمود بر كمربند تغيير ضخامت نشان مي دهند.
۶- سنگ هاي رسوبي موجود در چين خوردگي ها اغلب منشا دريايي داشته و پي سنگ زيرين كوه ها عمدتا قاره اي است ، اما گاهي سنگ هاي افيوليتي نيز به عنوان پي سنگ ديده مي شوند.
۷- سنگ هاي رسوبي در دوره هاي بسيار طولاني رسوب كرده اند. در حالي كه دگرشكلي و دگرگوني آنها در زماني نسبتا كوتاه رخ داده است.


Himalaya.jpg

/ 1 نظر / 168 بازدید
BEHNAM

سلام خسته نباشيد ميخاستم از شما خواهش کنم اگر ممکن است به من هم که که يک زمينشناس کوچکمlink دهيد web log: dorane4 با تشکر