برنامه های مختلف مجموعهRockWorks (قسمت دوم)

برنامه رسم انواع نقشه (Mapping Software)
اين قسمت از نرم افزار برای رسم نقشه های کانتوری ، نقشه های آماری و همچنين محاسبات نقشه برداری کاربرد دارد. با توجه به اينکه انجام محاسبات رياضی مورد نياز برای رسم اين چنين نقشه هايی به وسيله ماشين حساب و ترسيم آنها با دست در بيشتر موارد وقت گير و فاقد دقت لازم است از اين رو چنين نرم افزاری می تواند مفيد باشد.
* نقشه های ساده(Ez-map or Easy Map ):اين برنامه با استفاده از داده های طول،عرض و ارتفاع نقشه توپوگرافی را رسم می کند.
* شبکه ها و سيستم های شبکه بندی(Grid and Gridding System ): شبکه سازی يعنی ايجاد يک مدل پيوسته ارقام از يک صفحه با استفاده از اطلاعات نقاط محدودی که روی آن صفحه قرار می گيرند. با استفاده از شبکه سازی می توان با وارد کردن داده های طول ، عرض و ارتفاع يک منطقه آن منطقه را به صورت سه بعدی نشان داد.
* نقشه های چند متغيره(Multivariable Map): اين برنامه قابليت رسم نمودار های ستونی، نمودار های دايره ای و نمودارهاي ستاره ای را دارا می باشد که برای رسم نوع خاصی
نقشه مورد استفاده قرار می گيرد.
* برنامه های نقشه برداری (Survey): برداشت نقشه برداری که معمولا توسط دوربين های تئودوليت صورت می گيرد. برای اينکه بتوان از داده های خام برداشت شده اطلاعات طول ، عرض و ارتفاع را استخراج کرد می توان از اين برنامه استفاده کرد.

/ 1 نظر / 15 بازدید
جواد صفوی

دمت گرم ديگه!مگه قرار نبود ما هم باشيم؟...برو عکسو حال کن و به وبلاگ درويشانه ما هم سر بزن و موضوع بده تا قلمی کنم.