زمين

زمين
کره ای که ما برروی آن زندگی می کنيم يک سياره پوياست.اتفاقاتی که هر روز در درون زمين
مي افتد باور نکردنی به نظر مي آيد درحالي که در سطح آن سکون و آرامش برقرار است.!

/ 1 نظر / 44 بازدید
s.javad safavi

خيلی کيف کردم.بيش از حد انتظار عالی بود. موفق باشی. برادرت