آبرفت های تهران

دانشمندي به نام ريبن (Ribon) آبرفت هاي تهران را از قديم به جديد و بر مبناي چينه شناسي به چهار رده تقسيم كرد:
۱- آبرفت هاي نوع A : اين آبرفت از كنگلومراي همگن با قلوه سنگ ، شن و ريگ كه بين دانه ها را ماسه و سيلت پر كرده است. اين آبرفت به كنگلومراي هزاردره نيز معروف است كه يك سازند سيلابي مي باشد. ضخامت آن ۱۲۰۰متر ، شيب لايه هاي آن زياد و چين خورده است . اين سازند در جاده هراز به خوبي رخنمون دارد. به سمت گردنه قوچك شيب لايه هاي آن نزديك به ۹۰درجه مي شود. ۹۰درصد دانه هاي اين كنگلومرا از توف هاي سازند كرج است. نهشته هاي اين سازند در گستره پارچين و شمال ايوانكي با مرز تدريجي بر روي سازند قرمز بالايي قرار مي گيرد.
۲- آبرفت هاي نوع B: از دوقسمت تشكيل شده است يكي : آبرفت هاي شمال تهران و ديگري : سيلت هاي رسي كهريزك. اين سازند به صورت دگر شيب روي سازند A قرار مي گيرد كه اين دگرشيبي در شهرك قدس ، جاده قديم سمنان و باغ فيض و دانشگاه شهيد بهشتي به خوبي ديده مي شود. ضخامت آن حدود ۶۰ متر است كه از شن ، ريگ ، قلوه سنگ ، رس و گاهي بلوك هاي درشت تشكيل شده است. سن آن كواترنري است و در شرايط آب و هوايي سرد به صورت مخروط افكنه نهشته شده است.
۳- آبرفت هاي نوع C : كه به آبرفت هاي تهران معروف است و به صورت مخروط افكنه از نهشته هاي سيلابي و رود خانه اي جورنشده تشكيل شده است. ضخامت آن حدود ۶۰ متر است و پس از يك دوره فرسايشي روي سازندB رسوب كرده است.
۴- آبرفت هاي نوع D : در شمال تهران از رسوبات دانه درشت و منفصل مثل قلوه سنگ و شن بدون سيمان و در جنوب تهران هم به صورت سيلت و رس برجاي كذاشته شده است.

/ 4 نظر / 34 بازدید
سيد فتح الله صدري زاده

سلام مهندس عزيز . من شما را درک می کنم . خودم هم چنين گرفتاری هايی در دوران کارشناسی ارشد مهندسی سازه در اواخر دهه ۷۰ داشتم . به قول قرآن بعد از هر سختی آسانی است . برايت آرزوی موفقيت دارم . در ضمن يک سطر مانده به آخر کلمه رسوبات تصحيح شود . ای کاش فرصت داشتی و اين مطلب را بيشتر توضيح می داديد . وضعيت آبرفتها در مناطق مختلف تهران قناتهای قديمی رودخانه ها و ...

پورشهسواری

با سلام و خسته نباشید نقشه سازند آبرفتی تهران رو از کجا میتونم پیدا کنم؟

سیده مریم کریمی

سلام . سلامت باشید. میشه منبع این مطلب رو بهم بگین؟ دنبال یه کتاب راجعبه سازندهای تهران می گردم.