زمين شناسی را بهتر بشناسيم

در این سالهای نه چندان دور هر وقت که درباره زمین شناسی حرفی به میان امده ,سریع ذهنها معطوف بحث بی پایان زلزله شده و کمتر دیده یا شنیده شده که کسی بگوید که این رشته بسیار فراتر و عمیقتر از تصور عموم است.رمین شناسی که در حال حاضر به یکی از کاربردیترین رشته ها برای بشر امروز است در واقع یکی از رشته های علوم طبیعی است ودارای تنوع و گستردگی بسیاری است. چنانچه زلزله وزلزله شناسی یکی از بخشهای کوچک این رشته به حساب می اید.
شاخه های اصلی علوم زمین در نگاهی کلی عبارتند از:
زمین شناسی فیزیکی , زمین شناسی تاریخی , کانی شناسی , سنگ شناسی, تکتونیک , زمین شناسی اقتصادی و ژیو مورفولوژی
علاوه بر اینها ژیو شیمی , ژیوفیزیک, زمین شناسی مهندسی , زمین شناسی نفت وآبشناسی ازشاخه های وابسته به زمین شناسی هستند که به ویژه بعد از انقلاب صنعتی ونگاه کاربردی تر به علوم از اهمیت خاصی برخوردار شدند.
بد نیست بدانیم که کشف نفت وسنگهاو عناصر ذی قیمت وکشف ذخایر آبی گوشه ای ازتواناییهای این رشته هستند.
درباره شاخه های مختلف این رشته وجذابیتهای حاشیهای این رشته با شما حرفها داریم.همراه ما باشید.
earth.jpg

/ 0 نظر / 10 بازدید