توصيه های ايمنی هنگام وقوع زلزله

در هنگام وقوع زلزله به موارد زير توجه و عمل کنيد:
- آرامش خود را حفظ کنید و ديگران را نيز به آرامش دعوت کنيد.
- بيشتر از حفظ اشياء قيمتی به فکر نجات خود باشيد.
- از پنجره ها و درهای شيشه ای دور شويد.
- از قفسه های کتاب و اشيائی که احتمال سقوط دارند فاصله بگيريد.
- از ايستادن زير آويزها و لوسترها خودداری کنيد.
- در زير ميز کار ، تخت خواب و يا چهارچوب محکم پناه بگيريد.
- اگر در سالن های عمومی يا راهرو هستيد در جای خود بمانيد ودر حالت نشسته از سر خود
محافظت نماييد.
- از هجوم بردن به طرف درهای خروجی خودداری کرده و در صورت لزوم از خروجی های اضطراری استفاده نماييد.
- اگر در آسانسور هستيد در اولين طبقه ممکن خارج شويد.
- چنانچه در محوطه باز هستيد از نزديک شدن به ساختمان های بلند، ديوارها، تيرهای برق،
و ديگر اشيائی که امکان فروريختن آنها وجود دارد اجتناب کنيد.

/ 0 نظر / 45 بازدید