بزرگ ترین زمین لغزش تاریخ زمین

بزرگترین زمین لغزش شناخته شده بر روی سطح زمین، زمین لغزش سیمره است که در غرب ایران واقع شده است. این لغزش حدود 10 هزار سال قبل اتفاق افتاده است و در اثر آن حدود 20 کیلومتر مکعب از سنگ های  آهکی میوسن پایینی و ائوسن (سازند آسماری) از یال شمالی تاقدیس کبیرکوه در امتداد صفحات لایه بندی جدا شده و به سمت پایین لغزیده است. بیشترین حرکت قائم در این لغزش حدود 1600 متر بوده است و در این لغزش 50 میلیون تن سنگ جابجا شده است.

صفحه ی لغزش 15 کیلومتر پهنا دارد و واریزه های لغزشی سطحی در حدود 165 کیلومتر مربع را دربر می گیرد. واریزه های حاصل از این لغزش رودخانه ی کرخه را قطع کرده و در سرتاسر کف دره گسترده شده اند. برخی از مواد حاصل از این لغزش تا 14 کیلومتر دورتر حرکت کرده اند.

واریزه های لغزشی پس از سقوط در مسیر رودخانه ی کرخه سدی ساخته و باعث ایجاد یک دریاچه ی بزرگ در پشت این سد شدند (با 39 کیلومتر طول). این دریاچه آنقدر باقی ماند تا بیش از 150 متر رسوب بر روی کف آن انباشته شد (که در حال حاضر این رسوبات محل مناسبی برای چندین هزار هکتار از اراضی کشاورزی محسوب می شود). سپس دریاچه پس از مدتی در سد طبیعی رخنه کرده و بوسیله ی فرسایش کانالی را در آن ایجاد نمود.

به هر حال این زمین لغزش مجموعه ای از لغزش سطح لایه بندی و بهمن سنگی بوده است که در اثر یک زمینلرزه ی بزرگ اتفاق افتاده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این زمین لغزش به مقالات زیر مراجعه نمائید:

[1] Shoaei, Z. and Ghayoumian, J., 1998, Seimareh landslide, the largest complex slide in the world, In: Moore D. and Hungr O. (editors), Eighth International Congress of the International Association for Engineering Geology and the Environment, Proceedings, Pages 1337-1342.

[2] Harrison, J.V. and Falcon, N.L., 1937, The Saidmarreh Landslip, Southwest Iran, Journal of Geology, Volume 84, pages 42-47.           

[3] Petley, D., 2009, The biggest landslide of them all - Saidmareh, Iran, Dave's Landslide Blog.

 

ترجمه: سید مجید میرکاظمیان

منبع: http://geology.com/records/largest-landslide.shtml

توضیح: جنانچه عکس دیده نمی شود به منبع مراجعه نمائید.

/ 0 نظر / 270 بازدید