عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها

 

  •  علل فیزیکی:

- بارش شدید

- ذوب سریع برف

- بارش شدید طولانی مدت

- تخلیه سریع (از سیل یا جزر و مد) یا پر شدن سریع

- زلزله

- فوران آتشفشان

- ذوب شدن

- هوازدگی حاصل از یخ زدگی و ذوب

- هوازدگی حاصل از انبساط و انقباض

- سیل

 

  • علل طبیعی:

الف) علل زمین شناختی:

- مواد ضعیف مانند برخی از دامنه های آتشفشانی یا رسوبات دریایی غیر چسبنده

- مواد مستعد

- مواد هوازده

- مواد بریده شده

- مواد دارای درزه و شیار

- ناپیوستگی توده سنگ با جهت گیری نامطلوب (لایه بندی، شیستوزیته و ...)

- ناپیوستگی ساختاری با جهت گیری نامطلوب (گسل، دگر شیبی مرز و ...)

- اختلاف نفوذپذیری

- اختلاف در سفتی (سفت، ماده متراکم تر از مواد صلب)

ب) علل مورفولوژیکی:

- فراخاست تکتونیکی و یا آتشفشانی

- بازگشت یخبندان

- آب حاصل از ذوب ناگهانی یخچال

- فرسایش رودخانه ای پنجه دامنه

- فرسایش پنجه دامنه توسط موج

- فرسایش پنجه دامنه توسط یخچال

- فرسایش لبه های جانبی

- فرسایش قنات (راه حل: لوله کشی)

- بارگذاری رسوبات روی دامنه یا قله آن

- حذف پوشش گیاهی (آتش سوزی یا خشکسالی)

 

  • علل انسانی:

- حفاری دامنه یا پنجه ی آن

- استفاده از مواد ناپایدار برای کارهای ساختمانی

- بارگذاری روی دامنه یا قله آن، مانند قراردادن مواد راهسازی بر بالای دامنه

- پر و خالی کردن مخازن (مثل سدها)

- جنگل زدایی، کاهش درخت ها و کندن آنها، پاکسازی برای زراعت و جاده های دسترسی ناپایدار

- آبیاری

- معدن کاری و محدوده دپوی باطله

- ارتعاش مصنوعی، مانند شمع کوبی، انفجار ویا دیگر ارتعاشات قوی زمین

- نشت آب از خطوط لوله، مانند خطوط آب یا فاضلاب

- انحراف  برنامه ریزی شده یا بدون برنامه ی جریان رودخانه یا ساحل توسط احداث اسکله ها، بندها، سدها و ...

 

منبع: The Landslide Handbook, A Guide to Understand Landslides

ترجمه: سید مجید میرکاظمیان

---

انتشار مطلب فوق با ذکر منبع و نام مترجم بلامانع است.

/ 0 نظر / 496 بازدید