پايان بحث زلزله

تا به امروز اطلاعات خوبی در مورد زمينلرزه بدست آورديم هر چند که علم زلزله شناسی بسيار وسيع تر و پيچيده تر از بحث های مطرح شده ما است . اما سعی شد تا اين علم پيچيده به گونه ای ساده و کاربردی بيان شود تا مورد استفاده دوستان قرار گيرد .
در اکثر مباحث مطرح شده از کتاب زلزله شناسی دانشگاه پيام نور نوشته مهندس شهاب توکلی استفاده شده است که خواندن اين کتاب را به دانشجويان زمين شناسی ، عمران و ديگر رشته های مرتبط با زلزله توصيه می کنم.
از اين به بعد سعی می کنم تا به ديگر بخش های علوم زمين بپردازم.

/ 0 نظر / 58 بازدید