تهران و زلزله

آيا ميدانيد که هر ۱۵۰ سال يک بار در تهران يک زلزله بزرگ اتفاق می افتد وهم اکنون از آخرين
زلزله بزرگ تهران ۱۷۰ سال گذشته است . پس ما بايد خودمان را برای استقبال از يک زلزله بزرگ آماده کنيم. ولی چطوری؟ پس منتظر نوشته های بعدی باشيد.

/ 1 نظر / 51 بازدید
Farzin

Hi, Sorry I cant write in Persian. Would you please let me know about your statistic's reference? Thanks .