قبل از وقوع زلزله

اقداماتی که قبل از وقوع زمينلرزه بايد انجام داد عبارتند از :
الف ـ خانه خود را از نظر آسیب پذیری زمینلرزه بررسی کنید.
ب ـ وسايل سنگينی که هنگام زمينلرزه امکان سقوط دارند ، از جمله کتاب ها ، گلدان های آويز و لوستر ها را در محل خود محکم کنيد .
ج ـ اشيای سنگين را در محل های مرتفع قرار ندهيد .
د ـ از ريختن مواد خطرناک ، مانند مواد شيميايی و غيره ، در ظروف شيشه ای خودداری کنيد.
ه ـ در خانه سازی از مقررات ساختمان سازی پيروی کنيد.
و ـ از خانه خود نقشه ای تهيه کنيد و اماکن امن خانه را بر روی آن مشخص کنيد و آن را در اختيار افراد خانواده قرار دهيد.
ز ـ محل و نحوه قطع جريان برق و شير های آب وگاز را به افراد خانواده بياموزيد.
ح ـ اطلاعات کافی از کمک های اوليه پزشکی داشته باشيد و امکان يادگيری آن را برای افراد خانواده فراهم سازيد.
ط ـراديوی باطری دار ، چراغ قوه و جعبه کمک های اوليه را در خانه داشته باشيد و همه افراد خانواده را از محل آنها آگاه سازيد .
ی ـ در مدارس معلمان بايد در مورد ايمنی زلزله بيشتر صحبت کنند.
ک ـ در محل کار خود حتما از محل های خروجی اضطراری و زنگ های خطر و کپسول های اطفای حريق اطلاع داشته باشيد .

/ 0 نظر / 46 بازدید